Bouwkundige composities Auteur: Jan Stuyt

Bouwkundige composities   Auteur: Jan Stuyt

Architect Jan Stuyt (1868-1934)

De architect van 54 RK-kerken. Geboren in Purmerend, zoon van een veeboer. Werd op 15 jarige leeftijd op initiatief van de hoofdonderwijzer van de school geplaatst bij het architectenbureau A.C. Bleys, dat bezig was met de bouw van de St. Nicolaaskerk in Amsterdam. Op 23 jarige leeftijd treedt hij in dienst bij het bureau P. Cuijpers, waar hij opzichter wordt o.m. voor de bouw van het kasteel Haarzuilens en de Bavokerk in Haarlem (een ontwerp van Jos Cuijpers). Samen met Jos Cuijpers richt hij een architectenbureau op, dat 8 jaar stand houdt. Twee opvallende kerken die hij (formeel samen met Jos) heeft  gemaakt zijn: De Antoniuskerk in Utrecht en de Jacobskerk in ‘’s Hertogenbosch. Beide kerken zijn neo-romaanse kerken met als uitgangspunt centraal bouw  (koepel). Na de reis naar het heilige land wordt hij gevraagd om een H.Hartbasiliek  te ontwerpen  op het terrein van de Heilige Landstichting. Daarnaast moest hij de Cenakelkerk ontwerpen; alleen deze laatste is uitgevoerd. Ook deze kerk is van een bijzonder karakter. Vervolgens is Jan Stuyt zelfstandig verder gegaan, hoewel de samenwerking met Jos Cuijpers uitstekend was, gezien hun gezamenlijk lidmaatschap van het Genootschap  Architectura et  Amicitia en de Kunstkring De Violier. Hij werd gevraagd om zorg te dragen voor de huisvesting van de mijnwerkers in Heerlen, waar hij wel 3000 woningen heeft ontworpen. Ook in Amsterdam, Alkmaar en den Haag heeft bij veel werken uitgevoerd waaronder ziekenhuizen, scholen, woningen, kerken, seminaries, kloosters  e.d. In totaal heeft hij aan meer dan 200 objecten gewerkt. Door de regering is hij nog gevraagd een ontwerp te maken voor de 2e kamer. Op het Nederlands architectuur Instituut in Rotterdam kwam ik de doctoraal scriptie tegen getiteld: “Jan Stuyt. Een architect om niet te vergeten.” van Pauline Houwink uit 1977 (UVA). Dit was voor mij reden om mij in zijn gehele oeuvre te verdiepen. Aan het eind van zijn leven heeft hij het boek: Bouwcomposities gemaakt en op gedragen aan zijn zoon, die het architectenbureau heeft voortgezet zij het voor enkele jaren. Er zijn meer dan 300 publicaties over Jan Stuyt, maar ik denk dat de laatste dateert uit 1946. Ook zijn graf, dat hij zelf ontworpen heeft, is prachtig; het is er heel stil !